Population and household size by ward
Population by major age group
Age Group Male Female Total
< 5 year 1725 1450 3175
6-14 year 3081 2917 5998
15-18 year 1588 1508 3096
19-24 year 2489 2482 4971
24-49 year 7421 6923 14344
49-59 year 1513 1702 3215
60-69 year 1179 1274 2453
70 year 1001 1024 2025
Total 19997 19280 39277
HH head by sex
HH Female Lead 20 %

1354

HH Male Lead 80%

5509

Population(%) by occupation
Educational attainment
Education Population %
Preprimary 1621 4.13
Basic 13464 34.28
Secondary 10742 27.35
Bachelor 1639 4.17
Masters 417 1.06
MPHL 23 0.06
TSLC 0 0
General 5574 14.19
Illiterate 3529 8.98
Under Age 2268 5.77
No. of HHs by toilet Facility
HHs with flush toilet: 7.11 %
HHs with general toilet: 92.23 %
HHs without toilet: 0.66 %
Landuse
Major Tourist Areas
बाघढुङ्गा , सुनमाखी , गौहुमुखी , पाण्डवढुङ्गा , चिप्लेटी , हलहले , मालारानी , कालिलेख, भ्युटावर, गल्कोट मन्दिर, सहश्रधारा झरना, बराहथान लमई, रजहरा चौपारी, पुरानो कोट, निलुवा , पत्थरे , ईन्द्रेणी झरना , भुमिस्थान , राउन्नेपानी , मुलाछर्ने , लरेनी पिपल संरक्षण , राजापानी धनझिके , खड्ग कालिका मन्दिर, गल्कोट दरबार , गल्कोट कला प्रतिष्ठान , गल्कोट साईन माडल , टेउवा मुर्तीकला संग्राहलय , कालिलेख , झिर्का टापु, नेटाको मन्दिर, राम्चे ढुङ्गा, भिमसेन ढुङ्गा, बभ्रमारे, युगेश्वर शिवमन्दिर, सयमुरी गुफा , निउरेको धुरी , वीरकोट कोट मन्दिर, बराहा मन्दिर , झाँक्रीस्थान , गोकर्णेश्वर शिव मन्दिर , झाँक्रीस्थान,ज्यामिरे, पाण्डुकेश्वरी गुफा, पाण्डवखानी , घुम्टे , शिवधुरी , पञ्चधारा , रिघा टापु, ठूला पोखरी , छिचिम्रा पोखरी , शिखरे डाँडा, चमेरे गुफा , घुम्टे सिद्ध भैरव मन्दिर,
Financial Institutions
Commercial bank 4
Microfinance Financial Institution 11
Development Bank 1
Cooperative 61
Major Hotel Resort
बी एण्ड बी होटल एण्ड रेष्टुरेण्ट, होटल विराज , तोरीखोला सामुदायिक होमस्टे, वडिगाड रणसिंह होटल , न्यु रिघा लालिगुँरास होटल , सुरेखा बुर्तिबाङ होटल एण्ड लज , गल्कोट गेष्ट हाउस , होटल गोर्खाज एण्ड रेष्टुरेण्ट, सिप होमस्टे , ताराखोला बहुउद्देश्यीय रेन्बोटाउट होमस्टे, ठुलो हिले होमस्टे, गल्कोट स्टोन भिलेज सामुदायिक होमस्टे, आँगाखेत गेष्ट हाउस, केसी गेष्ट हाउस, सिद्धथान सामुदायिक होमस्टे, रिघा सामुदायिक होमस्टे, सन्ध्या रेष्टुरेण्ट, रोयल यरा एण्ड रेष्ट्रो,
Agricultural Crop and Production
Crop Area(Ha) Production(Quintal)
Cereal Crop 38881.585813146 29365.488090832
Daal Crop 3694.5935120862 1365.766133919
Oil Crop 1263.6430002004 559.76400222816
Cultivated Land and Ownership %
HHs cultivating own land : 69.97%
HHs cultivating other prople's land : 6.22%
HHs cultivating land of other type of ownership : 4.34%
HHs not involved in agriculture : 19.47%
Major Infrastructure
क्याम्पस - 1,बाल विकास केन्द्र - 43,बिद्यालय - 81
अस्पताल - 3,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 1,सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई - 2,स्वास्थ्य चौकी - 7
उद्योग - 22,पर्यटकीय क्षेत्र - 52,ब्यबसायिक फर्म - 837,मिल - 106
कच्ची - 477,कालो पत्रे - 20,ग्राभेल - 3.5
Source of water by HH size
Type of source HH %
Pipe Water at Home 1882 27.42
Social Pipe Water at Home 4933 71.88
Deep Boring 0 0
Tube well/ hand pump 0 0
Covered well 3 0.04
Open well 5 0.07
Ground water 39 0.57
River 1 0.01
No of HHs by facilities
Facilities HH %
Radio 2249 13.85
TV 4857 29.91
Telephone 6731 41.45
Computer 494 3.04
Internet 1227 7.56
Motorcycle 372 2.29
Others 88 0.54
None 222 1.37
Total 16240 100
No. of HH by food sufficiency
Ward No. 3 month 4-6 month 7-9 month 9 month
1 460 345 42 6
2 377 199 51 10
3 400 308 124 38
4 351 166 15 2
5 296 198 98 61
6 202 158 56 55
7 257 162 28 12
8 189 151 47 52
9 220 62 86 62
10 356 187 14 5
11 530 263 45 20
Total 3638 2199 606 323
HH by usual source of cooking fuel
Fuel Source Total
Fire Wood 5928
Kerosene 0
Gas 935
Bio Gas 0
Dry Manual Fuel 0
Electric 0
Safe Motherhood Practices
No of Pregnant Women and mothers with new babies 491
Pregnant women receiving TT1 255
Pregnant women receiving TT2 262
Pregnant women getting 4 times checkup 390
No. of deliveries at health institutions 371
Delivery at home in presence of health personnel 56
No. of deliveries at home in abscence of health personnel 18
6863
868
19280
19997
39277
5.72
194.39 Sq.km
82.5 ( Female:79 . Male:86 )
Immunixation & Malnutrition Status
Children < 1 year 799
Children < 2 year 1293
Children < 5 year 3199
Children receiving BCG 799
Children receiving Pentavalent 799
Children receiving Polio 799
Children receiving measles 11
Children receiving Japanese encephalitis 584
Population with disability
Type of disability Population %
Physically impaired 295 61.08
Intelectually disabled 39 8.07
Visually impaired 35 7.25
Deaf 52 10.77
Speech Problem 41 8.49
Others 21 4.35
Total 483 100