Population and household size by ward
Population by major age group
Age Group Male Female Total
< 5 year 1934 1808 3742
6-14 year 3198 3056 6254
15-18 year 1515 1243 2758
19-24 year 1970 2024 3994
24-49 year 4510 4241 8751
49-59 year 921 813 1734
60-69 year 594 586 1180
70 year 323 467 790
Total 14965 14238 29203
HH head by sex
HH Female Lead 17 %

934

HH Male Lead 83%

4412

Population(%) by occupation
Educational attainment
Education Population %
Preprimary 2375 8.13
Basic 8315 28.47
Secondary 5038 17.25
Bachelor 715 2.45
Masters 128 0.44
MPHL 15 0.05
TSLC 0 0
General 6270 21.47
Illiterate 2708 9.27
Under Age 3639 12.46
No. of HHs by toilet Facility
HHs with flush toilet: 0 %
HHs with general toilet: 93.6 %
HHs without toilet: 6.4 %
Landuse
Major Tourist Areas
त्रिवेणी बेनीघाट, कोट दरबार, चिनरास मालिका, धनराख्ने गुफा, तल्लो माडुला, चिउराडी मन्दिर, नारायण थान, समजी मन्दिर, चमेरो गुफा, चिउराडी मूल, सुनपाल ताल, नुनाले मूल, शिव मन्दिर, त्रिपुरेश्वरी मन्दिर, चिउराडी देवस्थल, रातो दरबार, दह ताल, तीनचुले, छिन्टे ढुङ्गा, सात तले गुफा, भैरव मन्दिर, बौद्ध गुम्बा, देवी थान, मष्ट मन्दिर, कुण्डाली थान, जिरागाडी, मुखिया थलो, बासुधारा, जडाम, भुम्कथान, जगन्नाथ थान, शिवालय भुडेभावर, कालिका मन्दिर, माटेभुवाथान, बण्डालीथान, मस्तथान, शान्तिथान, बाजी सन्तनिरंकारी सत्संग, मालिकाथान, बिजौरा चर्च, मुखिया थलो, नाउलीपानी गुफा, कार्प झरना, भालुघम गुफा, बण्डाली थान, डारेमष्ट थान, ल्वहासुरे थान, मालिका थान, कालिका थान, शिवालय थान मन्दिर, ढुकाने छहरा, ओखलढुङ्गा, त्रिपुरेश्वरी मालिका मन्दिर, शिव मन्दिर, बण्डालीथान, साल्म, भैरवस्थान, जबदेन, जुम्लया मूल, मालिका मन्दिर, शिवालय मन्दिर, बुढीपडे चाल्ने मूल, राधास्वामी सत्संग, बौद्ध बिहार, निरंकारी सत्संग, कृष्ण मन्दिर, सिल्लीरहवा चर्च, मोतिसेरा चर्च, शिव मन्दिर, भेरी कर्णाली दोभान, भोट्या पुल, माइथान डाँडा, राजी बस्ती संग्रहालय, शिवालय थान, माइथान, माटेगुरुवा मन्दिर, कर्णाली नदी चिप्लेघाट, कर्णाली नदी भुमरी, कालिका मन्दिर, देवस्थान, कालिका मन्दिर, कालिका,
Financial Institutions
Commercial bank 1
Microfinance Financial Institution 2
Cooperative 31
Major Hotel Resort
जीवन होटल, कार्की होटल, रमेश होटल, रुद्र होटल, रामजाली होटल, राना होटल एण्ड लज, ललिता होटल, कृष्णा होटल , सोभानचौर होटल एण्ड लज, प्रकास होटल, धर्म होटल, रुद्र होटल, गायत्री होटल, ध्रुब होटल, माया होटल, ओली होटल, लोकमन मर्साङ्गी होटल, धन होटल, शोभा होटल, बराल होटल, खरती होटल, आले होटल, दिपा होटल, थापा होटल, एस.एस. होटल, भरत कटेज , लक्ष्मी होटल, शिवम कटेज, कृष्णा होटल, नन्दा होटल, धर्म होटल, हिरा होटल, नरेन्द्र भण्डारी होटल, मास्की होटल, दर्लामी होटल, आरबी होटल एण्ड लज, आशिष होटल , बिष्ट होटल एण्ड किराना, धमला होटल, बिसी होटल, न्यौपाने होटल, बयक होटल एण्ड लज , जानवी होटल, रामजाली होटल, गिरी होटल, श्रेष्ठ होटल, ढकारी तुर्माखाद अछामी होटल, सापकोटा होटल, मास्की होल एण्ड लज, दिपा सिंजाली होटल, हिमाल थापा होटल, बेनीघाट होटल एण्ड लज, देवकोटा कटेज, कंडेल होटल, पौडेल होटल, तपेन्द्र होटल, हार्दिक होटल, निरुता होटल, दिक्षा होटल, रोशन होटल, प्रकाश होटल,
Agricultural Crop and Production
Crop Area(Ha) Production(Quintal)
Cereal Crop 52926.53000088 49362.6100007
Daal Crop 2842.4000006095 2590.9300140366
Oil Crop 1841.300000757 1542.1100090593
Cultivated Land and Ownership %
HHs cultivating own land : 75.91%
HHs cultivating other prople's land : 4.36%
HHs cultivating land of other type of ownership : 2.49%
HHs not involved in agriculture : 17.24%
Major Infrastructure
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र - 44,संस्थागत विद्यालय - 4,सामुदायिक विद्यालय - 49
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई - 7,स्वास्थ्य चौकी - 5
उद्योग - 6,पर्यटकीय क्षेत्रः - 34,मिल - 54,व्यवसायिक फर्म - 569
कच्ची - 284.3,कालोपत्रे - 0.57,ग्राभेल - 52.5,पैदल मार्ग - 383.8
Source of water by HH size
Type of source HH %
Pipe Water at Home 633 11.84
Social Pipe Water at Home 3003 56.18
Deep Boring 4 0.07
Tube well/ hand pump 78 1.46
Covered well 253 4.73
Open well 477 8.92
Ground water 656 12.27
River 241 4.51
No of HHs by facilities
Facilities HH %
Radio 1801 25.22
TV 247 3.46
Telephone 4765 66.74
Computer 55 0.77
Internet 73 1.02
Motorcycle 186 2.61
Others 7 0.1
None 6 0.08
Total 7140 100
No. of HH by food sufficiency
Ward No. 3 month 4-6 month 7-9 month 9 month
0 0 0 0 0
1 20 53 95 95
2 5 7 78 105
3 28 336 163 20
4 64 87 83 29
5 109 108 66 36
6 42 90 96 34
7 167 184 82 32
8 70 90 52 74
9 245 146 34 13
10 399 131 46 17
Total 1149 1232 795 455
HH by usual source of cooking fuel
Fuel Source Total
Fire Wood 4961
Kerosene 0
Gas 84
Bio Gas 0
Dry Manual Fuel 300
Electric 0
Safe Motherhood Practices
No of Pregnant Women and mothers with new babies 261
Pregnant women receiving TT1 143
Pregnant women receiving TT2 284
Pregnant women getting 4 times checkup 354
No. of deliveries at health institutions 402
Delivery at home in presence of health personnel 73
No. of deliveries at home in abscence of health personnel 0
5346
911
14238
14965
29203
5.46
381.03 Sq.km
89.12 ( Female:84.36 . Male:93.65 )
Immunixation & Malnutrition Status
Children < 1 year 388
Children < 2 year 762
Children < 5 year 2291
Children receiving BCG 457
Children receiving Pentavalent 455
Children receiving Polio 361
Children receiving measles 8
Children receiving Japanese encephalitis 437
No. of malnourished 47
Population with disability
Type of disability Population %
Physically impaired 256 73.35
Intelectually disabled 13 3.72
Visually impaired 27 7.74
Deaf 40 11.46
Speech Problem 13 3.72
Others 0 0
Total 349 100